Monday, March 27, 2006

DEGH TEGH FATEH

GUESS i made karah today and perfect too!

JOH GAJKEE BULAAVE SOO NIHAAAAL HOO JAAVEEE
GURU SAHIB NU MAN PAAAVEEEE

JOOH BOLEEEEEEE SOOOO NIHAAAAAAALL SAAAT SRIII AKAAAAAAAAL!!!!